[flexy_breadcrumb]

Former Governor

Sl. No.Name of H.E. GovernorFromTo
1Shri Bhisma Narain Singh20/02/198703/18/1987
2Shri R.D. Pradhan03/19/198703/16/1990
3Dr. Gopal Singh03/17/199005/08/1990
4Shri D.D. Thakur05/09/199003/16/1991
5Shri Loknath Misra03/17/199103/25/1991
6Shri S.N. Dwivedy03/26/199107/04/1993
7Shri Madhukar Dighe07/05/199310/20/1993
8Shri Mata Prasad 10/21/199305/16/1999
9Lt. General S.K. Sinha, PVSM (Rtd.)05/17/199908/01/1999
10Shri Arvind Dave 08/02/199906/12/2003
11Shri V.C. Pande06/13/200312/15/2004
12Shri S.K. Singh12/16/200401/23/2007
13Shri M.M Jacob (Acting) 01/24/200704/06/2007
14Shri K Sankaranarayanan (Acting) 04/07/200704/14/2007
15Shri S.K. Singh04/15/200709/03/2007
16Shri K Sankaranarayanan (Acting) 09/04/200701/26/2008
17General J.J. Singh, PVSM, AVSM, VSM (Retd) 01/27/200805/28/2013
18Lt. General. Nirbhay Sharma, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd)05/29/201305/31/2015
19Shri J.P. Rajkhowa, IAS06/01/201507/09/2016
20Shri Tathagata Roy07/10/201608/12/2016
21Shri J.P. Rajkhowa, IAS08/13/201609/13/2016